ปลูกมะนาวขาย อาชีพเสริมที่หลายๆคนก็อยากทำใช่ไหมครับ เพราะในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแน่นอนว่าวัยทำงานหรือแม้แต่วัยผู้สูงอายุ นั้นก็คงอยากจะมีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักเป็นของตนเอง เพราะจะได้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านลงได้ วันนี้ผมเลยจะมาแนะนำหนึ่งอาชีพเสริมที่ทำได้ไม่ยาก ลงทุนก็ไม่มาก  เพียงแค่ต้องมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆก็สามารถทำได้แล้ว กับการปลูกมะนาวขาย ซึ่งการปลูกมะนาวขายนั้นนอกจากจะขายสร้างรายได้ๆ แล้วการทำอาชีพเสริมนี้ก็ยังจะมีมะนาวเก็บไว้ทำอาหารกินภายในครัวเรือนอีกด้วย

ปลูกมะนาวขาย

ปลูกมะนาวขาย

การปลูกมะนาวขาย มี 2 แบบ

1.การปลูกมะนาวขายในบ่อซีเมนต์

การปลูกลักษณะนี้เหมาะกับคนที่มีพื้นที่ปลูกน้อย แต่ต้องการปลูกหลายๆต้น เหมาะกับการทำขายนอกฤดู เพราะต้นทุนต่ำมากแต่กับได้ผลทุกต้น และเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอาจจะมีทำงานประจำอยู่

2. การปลูกมะนาวแบบลงดิน

การปลูกลักษณะนี้เหมาะกับคนที่มีพื้นที่อยากปลูกต้นมะนาวเยอะๆ อยากจำหน่ายในส่วนของกิ่งพันธุ์มะนาว ต้องการมีมะนาวจำหน่ายทั้งปี แต่ต้องมีเวลาดูแลหรืออาจจะจ้างคนมาดูแล ใช้ต้นทุนมาก และต้นมะนาวไม่ได้ผลทุกต้น

ข้อดีในการทำอาชีพเสริม ปลูกมะนาวขาย

 • สามารถสร้างเงินได้แค่พื้นที่เล็กๆบริเวณบ้านหรือพื้นที่ไหนก็ได้
 • การลงทุนไม่มากมีเงินทุกหลักร้อยหลักพันก็สามารถเริ่มอาชีพนี้ได้แล้ว
 • ปลูกง่ายดูแลง่าย รายได้ดี
 • ปลูกครั้งเดียวออกลูกออกผลทุกปี
 • การปลูกมะนาวสามารถปลูกพืชอย่างอื่นแซมได้เช่น กระเพรา โหระพา

ข้อเสียในการทำอาชีพเสริม ปลูกมะนาวขาย

 • คู่แข่งเยอะ
 • ใช้เวลาทำค่อนข้างยาวนาน
 • ต้นมะนาวมีอายุแค่ 5 -10 ปี
 • ศัตรูพืชค่อนข้างเยอะบางทีต้องใช้สารเคมีช่วยต้นมะนาวถึงจะไม่ตายง่ายๆ
 • การปลูกมะนาว 100 ต้น ทุกต้นจะเติบโตไม่เท่ากัน บางทีอาจจะให้ผลผลิตดีเพียงแค่ 60-70 ต้นเท่านั้น

เคล็ดลับและคำแนะนำในการทำอาชีพเสริม ปลูกมะนาวขาย

 • ควรเลือกมะนาวพันธุ์แป้นรำไพและแป้นพวง พันธุ์เป็นที่นิยมส่วนใหญ่เพราะเป็นมะนาวที่ออกดอกติดผลง่าย หรือไม่ก็อาจจะเลือก พันธุ์แม่ไก่ไข่ดกมะนาวพันธุ์นี้จะเป็นซึ่งเป็นมะนาวลูกกลม ผิวบาง น้ำดี
 • หากปลูกมะนาวขายด้วยวงซีเมนต์ควรจะทำปีละ 1 ครั้งและนอกฤดู ช่วงเวลาอื่นก็บำรุงต้นให้สมบูรณ์และตอนกิ่งขายไปด้วยไม่มีขาดทุนแน่นอน
 • ส่วนการปลูกลงดินควรปลูกในจำนวนมากๆเพราะจะได้มีลูกจำหน่ายตลอดปี ในบางช่วงอาจจะตอนกิ่งไปจำหน่ายด้วยก็จะสร้างรายได้เพิ่มไปอีก
 • หมั่นพรวนดินรอบๆก่อนใส่ปุ๋ย จะทำให้ปุ๋ยนั้นบำรุงต้นได้เต็มที่
 • การเลือกซื้อกิ่งพันธุ์ต้นมะนาวควรหาซื้อจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือได้เรื่องสายพันธุ์ เพราะบางทีร้านนั้นก็อาจจะนำพันธุ์มะนาวไม่ดีมาขาย
 • การปลูกมะนาวควรใช้ระบบน้ำมินิสปริงเกอร์เพราะจะสามารถกระจายน้ำไปได้ทั่วและไม่เสียเวลา
 • การปลูกต้นมะนาวต้องใช้กิ่งไม้ผูกค้ำกิ่งต้นจะได้ไม่ล้มง่ายๆ
 • พยายามอย่าให้น้ำขังรากจะเน่า
ปลูกมะนาวขาย

ปลูกมะนาวขาย

อุปกรณ์สำคัญในการทำอาชีพเสริม ปลูกมะนาวขาย

สำหรับการปลูกมะนาวขายรูปแบบบ่อซีเมนต์อุปกรณ์ที่ใช้

 • วงบ่อ ขนาด 1 เมตร สูง 50 เซนติเมตร พร้อมแผ่นรอง ขายในราคาเฉลี่ยชุดละ 300 บาท
 • อุปกรณ์ระบบน้ำ เช่น ท่อ PE สายไส้ไก่ ฯลฯ ต้นทุนเฉลี่ย ต้นละ 20 บาท
 • ค่ากิ่งพันธุ์มะนาว เฉลี่ยต้นละ 50 บาท
  รวมต้นทุนการผลิตมะนาววงบ่อ ประมาณชุดละ 400 บาท

สำหรับการปลูกมะนาวขายรูปแบบลงดินอุปกรณ์ที่ใช้

 • ค่ากิ่งพันธุ์มะนาว เฉลี่ยต้นละ 50 บาท
 • อุปกรณ์ระบบน้ำ เช่น ท่อ PE สายไส้ไก่ ฯลฯ ต้นทุนเฉลี่ย ต้นละ 20 บาท
  รวมต้นทุนการผลิตมะนาวลงทุน ประมาณชุดละ 70 บาท

หมายเหตุ – นอกจากนี้ก็จะมีค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี ค่าน้ำ ค่าคนดูแล ฯลฯ

แหล่งซื้ออุปกรณ์ในการทำอาชีพเสริม ปลูกมะนาวขาย

ร้านขายต้นไม้ ตามสวนปลูกมะนาว

ราคาขายมะนาวที่เหมาะสม

ในส่วนของราคาขายจะขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง แต่หากทำแล้ววางขายเองก็ต้องคำนวณต้นทุนและกำไรที่ต้องการอาจจะขายลูกละ 3 – 10 บาท

ทำเลที่เหมาะสมในการทำอาชีพเสริม ปลูกมะนาวขาย

ควรปลูกบริเวณที่มีดินร่วนปนทราย ทำเลที่ตั้งของสวนมะนาวจะต้องมีระบบน้ำที่ดี เช่นมี สระน้ำ มีคลองชลประทานไหลผ่าน เป็นต้น นอกจากนี้พื้นที่ๆปลูกมะนาวขายก็ต้องสามารถระบายได้ดีและรวดเร็วหากเกิดฝนตกในปริมาณมากๆ จะต้องไม่ท่วมขัง

เงินลงทุนเบื้องต้น ในการทำอาชีพเสริม ปลูกมะนาวขาย

เงินลงทุนเบื้องต้นเพียงแค่หลักพันก็สามารถลงทุนทำสวนมะนาวเล็กๆได้แล้ว

ปลูกมะนาวขาย

ปลูกมะนาวขาย

กำไรในการทำอาชีพเสริม ปลูกมะนาวขาย

กำไรจากการปลูกมะนาวขายจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล ถ้าเป็นช่วงฤดูกาลมะนาวราคาจะตกกำไรก็จะน้อยลง หากสามารถหาพันธุ์ที่ปลูกนอกฤดูได้ก็น่าจะสร้างกำไรต่อปีอยู่ที่หลักแสนหรือหลักล้านได้เลย เพราะค่าใช้จ่ายๆต่างๆก็จะมีเพียงแค่ค่าน้ำ ค่าปุ๋ย สารเคมี และอื่นๆเพียงเล็กน้อย

วิธีการปลูกมะนาวขาย

การปลูกแบบแรกปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

เริ่มแรกปรับสภาพดินบริเวณที่จะปลูกมะนาวก่อนควรจะทำให้เรียบ จากนั้นนำฝาวงบ่อซีเมนต์มาวางและตามด้วยวงซีเมนต์ พยายามวางห่างกันระหว่างต้นประมาณ 3×3 เมตร ต่อไปก็นำหน้าดิน มูลสัตว์ หรือจะเป็นอย่างอื่นมาคลุกและใส่ลงไปในวงซีเมนต์ และก็นำต้นมะนาวมาใส่ปลูกโดยการกดโคนลงไปให้แน่น และใช้ไม้มาปักเพื่อยึดต้นมะนาวไม่ให้โยกเยกเวลามีลมพัด จากนั้นก็วางระบบน้ำมินิสปริงเกอร์เพียงเท่านี้ก็เสร็จ

การปลูกมะนาวขายแบบลงดิน

การปลูกมะนาวขายลงดินระยะห่างในการปลุกนั้นต้องใช้ ระยะห่าง 5×5 หรือ 6×6 ก็ได้ เมื่อเลือกตำแหน่งที่จะปลูกต้นมะนาวแล้วก็เริ่มขุดหลุมเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดประมาณ 50×50 เซนติเมตร แต่ก่อนจะนำต้นมะนาวลงไปนั้นก็ควรนำมูลวัวแห้งมาโรยบางๆที่ก้มหลุมก่อน จากนั้นก็นำพันธุ์มะนาวที่เราจะปลูกมาลงดิน ใช้มือแผ่รากให้กระจายไปทั่วๆ เมื่อจัดตำแหน่งต้นมะนาวได้แล้วก็โกยดินกลบและกดบริเวณรอบๆให้แน่นจากนั้นก็นำกิ่งไม้มาปักป้องกันลมพัดต้นมะนาวให้ล้ม เพียงเท่านี้ก็เสร็จ หลังจากนั้นก็ควรวางระบบน้ำมินิสปริงเกอร์เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการดูแล

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก  http://www.manowpan.com

Red small right arrow รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูลผ่านเว็บ  15 ตำแหน่ง  วุฒิม. 3  อายุ 18 ขึ้นไป  ทำงานออนไลน์  ทั่วประเทศ